Ktoś pytał o ogórka do kolacji ale przecież do baru mlecznego niedaleko 😉

Pytanie na kolacje. Gdzie w Koninie znajdował się pierwszy Pewex ?

Fot. Fotopolska