W gościnnych murach Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich odbyło się seminarium naukowe połączone z promocją VIII tomu Polonia Maior Orientalis.

Całość spotkania prowadziła Marika Kalczyńska. W części poprzedzającej seminarium głos zabrali Krzysztof Walczak – prezes Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

O samym czasopiśmie jak i o zawartości tomu VIII opowiadał redaktor naczelny – prof. Piotr Gołdyn. Podpisane zostało także porozumienie o współpracy pomiędzy WSKM a KTPN.

W części seminaryjnej moderowanej przez dra Jacek Biskupski swoje referaty zaprezentowali: Wioletta Poturała, Magda Fenfewoivne i Krzysztof Kupiński

Spotkanie uważamy za udane poniżej kilka migawek ze spotkania.