Edukacja szansą na pozytywne wspieranie dzieci i młodzieży. Szkolenie dla rodzin zastępczych z powiatu.

Rodzice zastępczy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu konińskiego szkolili się dziś w starostwie. Spotkanie poświęcone było problemowi zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.

Aktualnie system pieczy zastępczej w powiecie konińskim tworzy 131 rodzin zastępczych, w których przebywa 232 dzieci. Samorząd dużą wagę przywiązuje do wspierania rodzin zastępczych i wzmacniania ich kompetencji. W tym celu, co roku organizuje szkolenia tematyczne oraz grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Dziś w starostwie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie we współpracy z lekarzem specjalistą w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, Karoliną Drożdżal-Kolubczyńską. Jego celem było wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych oraz pogłębienie wiedzy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkanie poświęcone było tematyce dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z objawami różnego rodzaju zaburzeń u dzieci i młodzieży, a także możliwymi źródłami tych nieprawidłowości i sposobami postępowania w przypadku ich wystąpienia.

W spotkaniu wzięło udział osiemdziesiąt osób, w tym koordynatorzy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka z powiatu konińskiego.

– Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Występujące wśród dzieci i młodzieży zaburzenia zachowania, osobowości, czy zaburzenia psychiczne, to bardzo trudny i złożony problem. Spotkanie z doktor Drożdżal-Kolubczyńską pozwoliło rodzicom zastępczym poszerzyć wiedzę na ten temat, a także udzieliło wskazówek jak podążać za specjalnymi potrzebami ich podopiecznych, jak na nie reagować i gdzie szukać pomocy. Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży to problem, który sam nie zniknie. Dlatego na pewno będziemy do niego wracać w kolejnych szkoleniach i warsztatach – poinformowała Dorota Kaźmierczak kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy