Dziś w SM Zatorze odbyło się otwarcie Klubu wsparcia dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 w Koninie.

Z mojej inicjatywny i zapotrzebowania na naszym terenie powstał Klub Otwartych Serc…Cieszę się ogromnie ,że trafiłam na wspaniałych ludzi chcących charytatywnie działać na rzecz chorych dzieci. Gościem honorowym był Poseł RP Leszek Galemba, obecnością zaszczycili dr n.med. diabetolog dziecięcy Witold Stankiewicz ,który jako podstawa Klubu otrzymał Dyplom Honorowego Członka Klubu ,który wręczyła wieloletnia pacjentka i Przewodnicząca Klubu Weronika Piechocka z Radnym Jakubem Eltmanem z-cą Klubu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zenon Chojnacki z małżonką ,który ze mną będzie pełnił rolę opiekuna i jako Przewodniczący Komisji ds.Rodziny i wieloletni pedagog będzię służył pomocą w tych obszarach. ,Pani Anna Łyczyńska Prawnik ,która wraz z mężem Romanem Łyczyńskim zdeklarowała współpracę i pomoc Radni Miasta Konina ,A przede wszystkim Oluś nasz pierwszy pacjent z Rodzicami., któremu bardzo się podobało i polubił nasze towarzystwo.

Dziękuję p.doktor R .Rybczyńskiej -Matysiak , Przedstawicielkom Stowarzyszenia Diabetologicznego dla dorosłych za obecność i wszystkim obecnym na Uroczystości. Dyżur jutro pierwszy w godzinach 15-17 w ODK pokój 150. Zapraszamy.

Dziękujemy Prezesowi Maciejowi Ostrowskiemu za udzielenie nam wsparcia i pomocy w dzisiejszej Uroczystości.

Krystyna Leśniewska

fot.Józef Leśniewski