Świętowanie obchodów Jubileuszu 110-lecia powstania Orkiestry Dętej OSP w Kazimierzu Biskupim, która swoją działalnością wpisuje się we wspaniałą kartę historii naszej Gminy.

W imieniu swoim, całego samorządu jaki mieszkańców złożyłem dostojnej Jubilatce i jej wspaniałym Muzykom najlepsze życzenia dalszych sukcesów, jednocześnie dziękując za aktywny udział w codziennym życiu naszej Gminy oraz godne jej reprezentowanie również poza jej granicami.

Grzegorz Maciejewski, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi