Rozpoczynamy realizacje przedsięwzięcia Nasza Starówka dawniej i dziś

Cele przedsięwzięcia:przybliżenie mieszkańcom Konina historii starej części miasta oraz zapoznanie ich z potencjałem Starówki.partycypacja społeczna, włączenie mieszkańców w działania rewitalizacyje wpłynie na świadomość historyczną koninian i na integrację wielopokoleniową, kulturę i edukację.

Przyczyni się do identyfikacji i tożsamości lokalnej oraz do budowania lokalnych więzi pomiędzy mieszkańcami.

Przedsięwzięcie poruszać będzie m.in. takie obszary tematyczne:historia Starówki zabytki na obszarze rewitalizacji Starówka wspomnienia mieszkańców związane z życiem Starówki przedsiębiorczość na Starówce dawniej i teraz ludzie związani ze Starówką edukacja i życie kulturalne na Starówce Starówka w zdjęciach.