Tak dzisiaj wygląda stopień zaawansowania budowy ciepłowni geotermalnej. Obecnie przez wykonawcę realizowana jest budowa zbiornika żelbetowego o pojemności 2000 m³, budowa budynku głównego ciepłowni do poziomu „0”, przyłącze ciepłownicze do magistrali przy Trasie Warszawskiej oraz przygotowanie placu do ustawienia wiertni.

Jeszcze w tym roku na placu budowy planowane jest pojawienie się wiertni oraz rozpoczęcie odwiertu Konin GT-3.

MPEC Konin Sp. z o.o.