Wybrali Młodych Ambasadorów Klimatu,

Sprawdź czy jesteś na liście!

21 uczniów z dziesięciu konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostało dziś wybranych do grona Młodych Ambasadorów Klimatu. Będą uczestniczyć w dwuletnim projekcie klimatycznym organizowanym przez Stowarzyszenie M-LAB w partnerstwie z samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii.

Aż sześcioro z nich pochodzi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie. W swoich zgłoszeniach wybrani młodzi ludzie wykazali się już sporym doświadczeniem i chęcią pracy na rzecz klimatu. Pomogą rozwinąć inicjatywę oraz wypracują szereg działań i rekomendacji ekologicznych.

Już 8 stycznia Młodzi Ambasadorzy Klimatu spotykają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, na szkoleniu, które zintegruje grupę oraz zapoczątkuje współpracę.

Projekt finansowany jest z Funduszy EOG, Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej informacji na facebookowym profilu projektu www.facebook.com/MlodziAmbasadorzyKlim