V Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Konińskim.

Rodzinnie, radośnie i kolorowo. Tak można podsumować obchodzone wczoraj V Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Konińskim.

Powiat koniński uczcił Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 8 czerwca w Kazimierzu Biskupim. Podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej złożyli rodzicom zastępczym przedstawiciele samorządu powiatu oraz współpracujące z nimi na co dzień osoby z tzw. otoczenia społecznego.

 – Zgodnie, z ideą tego święta, celem wczorajszej imprezy było podkreślenie społecznego znaczenia rodzin zastępczych oraz uhonorowanie trudu wychowawczego, zaangażowania emocjonalnego i odpowiedzialności rodziców zastępczych za przyszłość dzieci pozbawionych możliwości wzrastania w swoich biologicznych rodzinach. Przez organizowanie tego typu wydarzeń chcemy również zwrócić uwagę na los dzieci trafiających do pieczy zastępczej oraz zainteresować kolejne małżeństwa tą formą sprawowania opieki nad dzieckiem – mówi Dorota Kaźmierczak kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej PCPR w Koninie .

Tegoroczne obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego zgromadziły ponad 200 osób. W radosnej atmosferze integrowały się rodziny zastępcze z powiatu, profesjonaliści pracujący na rzecz dziecka i rodziny, otoczenie społeczne oraz wolontariusze. Nie zbrakło też przedstawicieli samorządu powiatu konińskiego i gminy Kazimierz Biskupi.

Uroczystości odbywały się w amfiteatrze w Kazimierskim Parku Kulturowym oraz w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny.

V Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Konińskim zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przy wsparciu Gminy Kazimierz Biskupi i Klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy