Zdjęcie pożyczony kolorowanie Fot. E. Nożewski Ulica Kleczewska.

Pierwszy od lewej stoi dom Dryjanskiego, dalej Krupy i Rogowicza tam mieściła się apteka i mieszkał felczer Wojciechowski.

Po prawej stronie widać w głębi leśniczówkę, a przed nią dom Pomorskich.

Przed Pomorskimi już rozebranie gospodarstwo Podlasów

Dariusz Okupniarek

Kazimierz Biskupi – gmina na starych zdjęciach i mapach