Rajd Rowerowy w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego z metą w Ruszkowie przy Pomniku Powstańców Styczniowych!

Paweł Szczepankiewicz