Na uroczystość inauguracji roku akademickiego do Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim przybył Generał Zgromadzenia ks.dr Augustinus Purnama MSF z Rzymu. Mszy św. przewodniczył prowincjał ks.Piotr Krupa MSF , a homilię wygłosił ks. Prof. Andrzej Pryba MSF z UAM Poznań.

Trójka nowych studentów złożyło ślubowanie, a rektor ks.dr Edmund Michalski MSF odczytał sprawozdanie z ubiegłego roku studiów.

Obecnie seminaria duchowne rozsiane po całym świecie , jak powiedział nam ks. Generał , pękają w szwach od naporu nowych kleryków. Ks. Generał pochodzi z Indonezji.

Grzegorz Kamiński