Zapraszamy na spacer szlakiem miejsc związanych z wydarzeniami 10 – 11 listopada 1918 roku.

Zbiórka wszystkich chętnych od godz. 16.00 przed dawnymi koszarami przy ulicy Kaliskiej (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul Kaliska 19).

Spacer rozpocznie się o godz. 16.15, a trasa będzie wiodła od dawnych koszar przez cmentarz wojenny przy ulicy Szpitalnej, koszary przy ulicy Zagórowskiej, dawną Kasę Powiatową i Kinoteatr Polonia przy ul. Zofii Urbanowskiej i Plac Wolności aż do ratusza przy ul. Wiosny Ludów.

Spacer organizują: Towarzystwo Przyjaciół Konina, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie (Klub Turystyczny PTTK Oddział Konin)#11listopada