Chwila na bezpieczne zatrzymanie samochodu, pożegnanie pasażera i odjazd.

Tak działa strefa parkingowa typu „Kiss&Ride”, czyli „Pocałuj i jedź”. Tego typu rozwiązanie #ZarządDrógMiejskich w Koninie wprowadził na parkingu przy ul. Kolskiej w rejonie Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie Strefa jest dobrze widoczna i dokładnie oznakowana.

Jeśli pomysł spotka się z aprobatą, wówczas w mieście mogą powstać kolejne strefy K+R.