Reprezentacja naszego hufca podczas tegorocznej wyprawy po Betlejemskie Światło Pokoju odebrała na Głodówce z rąk Przewodniczącego ZHP Betlejemskie Światło Pokoju oraz odwiedziła grób twórców polskiego harcerstwa Olgi Drahanowskiej-Małkowskiej i Andrzeja Małkowskiego w Zakopanym.

Już we wtorek hufcowe światłobranie, które rozpocznie wędrówkę Światła po naszym regionie!

Hufiec ZHP Konin im. Szarych Szeregów