Miło nam poinformować, że 12 lipca b.r. gościliśmy w MZGOK radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członków Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przewodniczącym Henrykiem Szymańskim oraz pracowników urzędu marszałkowskiego.

W tym dniu odbywało się wyjazdowe posiedzenie poświęcone realizacji Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami (WPGO).W programie posiedzenia przewidziano zwiedzanie MZGOK, ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Obejrzenie instalacji poprzedziło spotkanie z Prezesem Zarządu Henrykiem Drzewieckim, który przedstawił działalność Spółki oraz jej zamierzenia inwestycyjne.

Goście wizytujący zakład byli pod dużym wrażeniem naszej działalności, co wyrazili w słowach uznania i docenienia naszych starań dla mieszkańców i środowiska.

Henryk Drzewiecki; Elżbieta Streker-Dembińska; Szymon Kocioruba