Czą są z nami Mieszkańcy Konina co dworzec pamiętają ? Prosimy, abyście sięgnęli pamięcią do wnętrza budynku dworca. Może ktoś pamięta „szczególiki” ?